História projektu

Naša firma vznikla 1.07.1990 so zámerom nákupu a následného predaja , ovocia , zeleniny, lesných plodov a ako prvá súkromná spoločnosť na Slovensku zaoberajúca sa nákupom , spracovaním a predajom prírodne rastúcich hríbov a húb . V uvedených druhoch surovín zásobovala výrobcov potravín v konzervárenskom priemysle (Stredoslovenské konzervárne a liehovary ,  Vitana)   a budovala si obchodnú sieť v existujúcich a novo vzniknutých stravovacích zariadeniach . Od roku 1995 sa činnosť firmy úzko špecializovala na nákup prírodne rastúcich hríbov a húb .V  roku 2005 doplnila o pestované huby . Tento druh tovaru vysušený v plátkoch je čiastočne slovenského pôvodu , no vo väčšej miere ho dovážame od zahraničných dodávateľov. Od roku 1998 sa činnosť firmy rozšírila o výrobu v maloobchodnom balení s úmyslom presadiť sa v obchodnej sieti prichádzajúcich obchodných reťazcov ako i predajom týchto výrobkov v novo tvoriacich veľkoobchodoch predajcov potravín na Slovensku ( Tesco , Delvita , Labaš, Ahold – Hypernova , Albert , COOP Jednota ). Nákupom strojnej technológie , dodržiavaním technologických postupov a hygienických požiadaviek s normami EU ( HACCP ) sa to podarilo . 

Informácie o nás

 

Sme firma rodinného charakteru so stálymi sezónnymi zamestnancami pôsobiaca na trhu viac ako 20 rokov, špecializujúca sa na nákup, spracovanie a predaj prírodne rastúcich hríbov a húb, ktoré nakupujeme v čerstvom stave a po výrobnom procese, ktorý podlieha stálej kontrole pracovníkov s osvedčením o odbornej spôsobilosti ako i laboratórnymi skúškami potvrdzujúcimi súlad s platnými nariadeniami MP a MZ a smernicami EU ich v sušenom stave uvádzame na trh ako :

- sušené hríby a huby v plátkoch – ako predjedlo, prílohu k iným jedlám a hlavne ako doplnok k príprave iných jedál  

- sušené hríby a huby drtené a v prášku – ako dochucovadlá bez chemickej konzervácie

- hríby a huby v darčekovom balení – pre gazdinky s moderným zariadením kuchyne a ako vhodný doplnok pre kuchyňu na chalupe alebo chate.

 

Naše výrobky ponúkame v trnasparentných obaloch s uzáverom zabraňujúcim prieniku vlhkosti. Výrobkom je poskytnutá dlhodobá minimálna trvanlivosť a našim zákazníkom istota, že výrobok je možné viackrát otvoriť a znovu uzavrieť bez ujmy na kvalite, čo ocenia najmä reštauračné zariadenia ale i drobní odberatelia. Výrobky darčekového balenia vychádzajú z tradície domácky sušených húb, ktoré sa uskladňovali v obale zo skla, hliny, uložené na drevenej polici prizdobené motívom hríbov a húb. 

 

Naši užívatelia

Okrem toho, že naša firma sa zameriava na predaj výrobkov pre domácnosti ,možno naše výrobky nájsť v slovenských i európskych obchodných reťazcoch , v sieti hotelov , reštaurácií , pizzerií a používajú sa v potravinárskom priemysle na ďalšie spracovanie ( Nestlé ) . Naša firma vlastní viacnásobný audit dodávateľa surovín a audit RVPS . 1.7.2010 oslávila naša firma 20 výročie vzniku a pri tejto príležitosti obohatila sortiment ponúkaných výrobkov  o darčekové balenie sušených hríbov a húb , kde oslovuje zákazníka  spôsobom balenia v modernom aj klasickom štýle.