Kontakt

 

Ján Kupec
M. R. Štefánika 27
985 11 Halič
Tel./fax: 047/4392483
IČO: 10865527
IČ DPH: SK1020572003
Bankové spojenie: VUB Lučenec 9547352/0200